INTERREG V A - Abgeschlossene Projekte

Folgende Vorhaben wurden aus Mitteln des Kooperationsprogramms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 - 2020 gefördert

Maulwurf und Krtek - Alte Freunde auf neuen Wegen in Markneukirchen, Luby und Nový Kostel/ Maulwurf a Krtek - Staří přátelé na nových cestách

 

Projektbeginn /
Doba realizace projektu začátek:
 
01.01.2016
Projektende /
Doba realizace projektu konec:
 
31.07.2016
Projektkosten gesamt /
celkové výdaje projektu:
 
ca. 7,3 T€
Fördermittel der EU /
dotační prostředky EU:
ca. 6,2 T€

Projektaktivitäten / Aktivity projektu: 

 • 02.03.2016 Kegelbergvilla Erlbach + Nový Kostel: Krtek trifft den Osterhasen / Krtek potkává Velikonočního zajíčka
 • 29.04.16 Kinderland + Luby: 5,6,7 ... wo ist denn der Krtek geblieben - Räuberfest im Kinderland / 5,6,7 ... kdepak zůstal Krtek - loupežnická slavnost v Kinderlandu
 • 27.05.2016 Kinderland + Luby: Sportlicher Maulwurf am Vormittag  / Sportovní dopoledne s Maulwurfem   
 • 15.06.2016 Nový Kostel + Kegelbergvilla Erlbach: Bewegungsspiele mit Krtek/ pohybové hry s Krtkem 
 • 04.01.2016 – 30.06.2016 Sprachmodul "Spielerisch tschechisch-deutsch" / Výuka cizího jazyka „Hrou česky-německy"

Maulwurf und Krtek - Sonne, Land und Freunde in Markneukirchen, Luby und Nový Kostel/ Maulwurf a Krtek - slunce, země a  přátelé

Projektbeginn /
Doba realizace projektu začátek:
 
01.08.2016
Projektende /
Doba realizace projektu konec:
 
31.07.2017
Projektkosten gesamt /
celkové výdaje projektu:
 
ca. 9,2 T€
Fördermittel der EU /
dotační prostředky EU:
 
ca. 7,8 T€

Projektaktivitäten / Aktivity projektu: 

 • "Gemeinsamer Blick mit Krtek ins tschechische Land" in Landwüst / "Společný pohled s Krtekem do Čech" v Landwüstu
 • "Karneval im Kindergarten" in Nový Kostel/ "Masopust ve školce"
 • "Sonnentag" in Luby / "Slunečný den" v Lubech
 • "Waldtag" in Erlbach/ "Lesní den" v Erlbachu
 • 22.08.2016 – 30.06.2017 Sprachmodul "Spielerisch tschechisch-deutsch" / Výuka cizího jazyka „Hrou česky-německy"

 

Krtek auf Entdeckungsreise - Markneukirchen, Luby und Nový Kostel /Krtek na cestě za poznáním - Markneukirchen, Luby a Nový Kostel

Projektbeginn /
Doba realizace projektu začátek:
14.08.2017
Projektende /
Doba realizace projektu konec:
31.07.2018
Projektkosten gesamt /
celkové výdaje projektu:
ca. 10,9 T€
Fördermittel der EU /
dotační prostředky EU:
ca. 9,2 T€

  Projektaktivitäten / Aktivity projektu:

 • 15.09.2017 – „Natur erleben“ – Besuch im Sooser Moor (Kinderland, Kegelbervilla, Luby, Nový Kostel)  / „Zažít přírodu“ – rašeliniště v Soosu (Kinderland, Kegelbergvilla, Luby, Nový Kostel)
 • 20.10.2017 – „Tag auf dem Schloss“ in Nový Kostel (Kinderland, Kegelbervilla, Luby, Nový Kostel) /
  „Den na zámku“ v Novém Kostele (Kinderland, Kegelbergvilla, Luby, Nový Kostel)
 • 29.11.2017 – „Krtek besuch den Weihnachtsmarkt“ in Wohlhausen (Kinderland, Nový Kostel)  /
  „Krtek navštěvuje vánoční trh“ ve Wohlhausenu (Kinderland, Nový Kostel)   
 • 02.03.2018 – „Krtek und der Schneemann“ in Erlbach (Erlbach, Luby) /
  „Krtek a sněhulák“ v Erlbachu– (Erlbach,Luby)
 • 24.04.2018 – „Musikalischer Spaziergang durch Luby“ in Luby (Erlbach, Luby) /
  „Hudební procházka městem Luby“ (Erlbach, Luby)
 • 01.09.2017– 30.06.2018 Sprachmodul "Spielerisch tschechisch-deutsch" /
  Výuka cizího jazyka „Hrou česky-německy"